ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Η ιστοσελίδα μας www.stratouspetshop.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία του καταστηματος με την επωνυμία << Stratous Pet Shop >> και την νομική μορφή ΜΟΜΙΤΣΑΣ ΙΩΣ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΑΦΜ 137310178, ΔΟΥ: ΤΟΥΜΠΑΣ). Το κατάστημα μας βρίσκεται στην οδό Αμφιπόλεως 13, ΤΚ 54454 στην Θεσσαλονίκη.

Η ΜΟΜΙΤΣΑΣ ΙΩΣ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ διατειρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει ελεύθερα το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρεώση να αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορα που χρησιμοποιήτε τον διακτυακό αυτό χώρο και να συμφωνείτε με αυτούς , καθώς η ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής προϋποθέτει την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκείμενου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλάγη μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να γίνουν παραγγελίες των προϊόντων μας , θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας όπως το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση που θα σας αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου ( ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας , τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της, καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργαστούν τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1(β) Ν.2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη απο τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν απο την εθνική εφαρμογή της οδηγίας 24/2006.

Τα ευαίσθητα στοιχεία σας , γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από την βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας.

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ιστοσελίδα www.stratouspetshop.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.
Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Γ. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα προϊόντα που πωλούνται από την Ιστοσελίδα www.stratouspetshop.gr έχουν εχουν επιλεχθει με αυστηρα κριτηρια Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.